Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Ε.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με ΕΕ και ΔΝΤ στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης της χώρας μας. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι περαιτέρω μειώσεις στα επιδόματα στο στενό δημόσιο τομέα (κατά 8%) και στις εν γένει αποδοχές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση (από ένα μισθολογικό όριο και πάνω) και ο περιορισμός του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ωστόσο, από την τελευταία αυτή ρύθμιση εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.
Επίσης, προβλέπεται πως η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα κέρδη των επιχειρήσεων θα επιβληθεί εφόσον υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ.
Ακόμη μειώνονται κατά 8% τα έξοδα παράστασης του προέδρου της Δημοκρατίας, των προέδρων της κυβέρνησης και της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και των υπουργών και των υφυπουργών.
Με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου μειώνονται περαιτέρω τα επιδόματα στο στενό δημόσιο τομέα και οι εν γένει αποδοχές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά για τους λειτουργούς υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος μειώνονται κατά 8%.
Τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας ορίζονται στα 500, 250 και 250 ευρώ αντιστοίχως για όλους τους δικαιούχους και καταβάλλονται μόνον εφόσον οι πάσης φύσεως μικτές τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές συνυπολογιζομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα τα 3.000 ευρώ (υπολογιζόμενες οι αποδοχές σε δωδεκάμηνη βάση). Στην περίπτωση που ξεπερνούν το όριο των 3.000 ευρώ περικόπτονται τα επιδόματα αναλόγως.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση το επίδομα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δημόσιο, ή τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης καθορίζεται στα 400 ευρώ για το επίδομα Χριστουγέννων και τα 200 ευρώ για το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας αντιστοίχως.
Από την παραπάνω εφαρμογή εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ. Επίσης ορίζεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές, δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.
Εξάλλου, αναστέλλεται η καταβολή της δεύτερης δόσης της έκτακτης ενίσχυσης που χορηγήθηκε βάσει του νόμου 3808/2009 και ο χρόνος καταβολής του θα επανακαθοριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
Με το άρθρο τέταρτο του σχεδίου νόμου αυξάνονται οι έμμεσοι φόροι, ενώ με το άρθρο 5 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα κέρδη των επιχειρήσεων, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.
Η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης θα επιβάλλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων (που αποκτήθηκαν το 2009), εφόσον υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ.

Δες όλο το νομοσχέδιο με κλικ εδώ.

Σχόλια