Δεκάρα δε δίνουμε για κατάρτιση

Στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27 είναι η χώρα μας, στον τομέα της κατάρτισης! Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το ΄φαγε κι ο... γάιδαρος, καθώς η οικονομική κρίση οδήγησε τις επιχειρήσεις στο να περιορίσουν, ακόμη περισσότερο, τα κονδύλια για την κατάρτιση των εργαζομένων, όπως προκύπτει από έρευνα του CEDEFOP, η οποία δημοσιοποιήθηκε προχθές Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010.
Σύμφωνα με τη μελέτη του Cedefop, με τίτλο ‘Employer-provided vocational training in Europe: evaluation and interpretation of the third continuing vocational training survey’ (CVTS-3· βλ. πλαίσιο)1, το ποσό που επένδυσαν οι εταιρείες στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανά εργαζόμενο το 2005 ήταν μειωμένο κατά 27% σε σχέση με το 1999.
Επιπλέον, το 39% των επιχειρήσεων στην ΕΕ το 2005 δεν παρείχε συνεχιζόμενη κατάρτιση στους εργαζομένους, ποσοστό ίδιο με το 1999. Εν μέσω της σημερινής κρίσης, η καθοδική πορεία των επενδύσεων των εταιρειών σε κατάρτιση αναμένεται να γίνει εντονότερη.
Αν και συνολικά στην Ευρώπη επικρατεί μια εικόνα αποτελμάτωσης, μερικές χώρες τα πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Βάσει ενός σύνθετου μεγέθους μέτρησης της επίδοσης, οι χώρες διακρίνονται σε ομάδες υψηλής, μέσης και χαμηλής επίδοσης.
* Σε γενικές γραμμές, η Ανατολική Ευρώπη κέρδισε έδαφος ενώ η επίδοση της Δυτικής Ευρώπης χειροτέρευσε.
* Η Σλοβενία παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση, αυξάνοντας την επίδοσή της από χαμηλή σε οριακά υψηλή.
* Όλες οι χώρες, με εξαίρεση τη Γαλλία, που το 1999 είχαν σημειώσει υψηλή επίδοση (Κάτω Χώρες, Σουηδία και Φινλανδία) το 2005 έχασαν σημαντικό έδαφος.
* Η Τσεχική Δημοκρατία εντάχθηκε στην ομάδα υψηλής επίδοσης.
* Στις χώρες με μέτρια επίδοση, το Βέλγιο και η Γερμανία παρουσίασαν μικρή πτώση.
* Η Ρουμανία, η οποία είχε τη χαμηλότερη επίδοση το 1999, παρουσίασε βελτίωση σε όλους τους τομείς, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία επίσης παρουσίασαν βελτίωση.
* Η επίδοση της Ελλάδας χειροτέρευσε περαιτέρω μεταξύ του 1999 και του 2005, κατατάσσοντάς τη στην τελευταία θέση της ΕΕ των 27.
Αναλύοντας την CVTS-3, το Cedefop εξέτασε διεξοδικά την πολιτική και τη διαχείριση της συνεχιζόμενης κατάρτισης στις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων μελέτησε τους λόγους για τους οποίους ορισμένες εταιρείες δεν παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους τους∙ τον ρόλο των πρωτοβουλιών πολιτικής που αποβλέπουν στην παροχή κινήτρων για την κατάρτιση στις επιχειρήσεις∙ και τον αντίκτυπο των συλλογικών συμβάσεων, και άλλων συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων, στην παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η θέσπιση κρατικών μέτρων και κινήτρων για την παροχή κατάρτισης έχει αποτελέσματα περισσότερο στις μεγάλες και λιγότερο στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στα νεότερα κράτη μέλη. Όπως υποστηρίζεται στην έκθεση του Cedefop, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι δυσκολίες των μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση των εργαζομένων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς και ότι τα κίνητρα δεν είναι αρκούντως στοχευμένα.
Για λεπτομέρειες ξεσκονίστε τα αγγλικά σας και κάντε κλικ εδώ.

Σχόλια