Οι προτάσεις του ΕΒΕΘ για το νέο φορολογικό σύστημα

Kαταπολέμηση φοροδιαφυγής και αύξηση των δημόσιων εσόδων, στήριξη των προσπαθειών των επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επενδύσεις, δίκαιο φορολογικό σύστημα, χωρίς καταστρατηγήσεις από πλευράς των ελεγκτικών οργάνων και δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Αυτά προτείνει, μεταξύ άλλων το Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, συμμετέχοντας στην ανοικτή διαβούλευση της κυβέρνησης.
Για τη φορολογία εισοδήματος προτείνεται προοδευτική κλίμακα, που θα τιμαριθμοποιείται και θα διαθέτει περισσότερα κλιμάκια, με σκοπό να ελαφρυνθούν τα χαμηλά εισοδήματα. Προτείνεται αφορολόγητο όριο 13.500 ευρώ και ανώτατος φορολογικός συντελεστής 45%, για τα εισοδήματα άνω των 90.000 ευρώ.
Το ΕΒΕΘ, προτείνει να διαμορφωθούν αντικειμενικά κριτήρια για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και να καθοριστεί ελάχιστο ποσό φορολογητέου εισοδήματος, ενώ ζητά να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο, αντικειμενικό, δίκαιο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας των υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για τον καταλογισμό φόρων.
Όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων, το ΕΒΕΘ προτείνει, μεταξύ άλλων, ενιαίο φορολογικό συντελεστή για όλες τις επιχειρήσεις (ΟΕ - ΕΕ - ΕΠΕ - ΑΕ), με ποσοστό φόρου 20% επί των καθαρών κερδών.
Επιπλέον προτείνεται, να εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης με ποσοστό φόρου 20% επί των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων, τα διανεμόμενα στους εταίρους ή μετόχους των επιχειρήσεων υπόλοιπα καθαρών κερδών να φορολογούνται αυτοτελώς, με ποσοστό 15% και τα διανεμόμενα κέρδη να μην είναι μικρότερα του 30% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου των επιχειρήσεων και του τακτικού αποθεματικού.
Το ΕΒΕΘ ζητά ακόμη μείωση της προκαταβολής φόρου και θεσμοθέτηση κανόνων στην ελεγκτική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά δε στην ακίνητη περιουσία, προτείνει ατομικό αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ και οικογενειακό 600.000 ευρώ και προοδευτικό συντελεστή φορολόγησης έως 0,6%, ενώ για τους έμμεσους φόρους ζητά να μην αυξηθούν περαιτέρω οι συντελεστές αλλά να επεκταθεί ο ΦΠΑ σ’ όλες τις δραστηριότητες της οικονομίας.

Σχόλια