Σε αποχή οι καθηγητές του ΑΠΘ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί σε αποχή όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας από τα διοικητικά και ερευνητικά τους καθήκοντα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ανυπαιτίως οι συνάδελφοι του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σχόλια