Ίδρυμα Καρούτα από την ΕΜΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 1246, 24 Ιουνίου 2009, τεύχος δεύτερο) το Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποίου συνιστάται στη Θεσσαλονίκη το κοινωφελές ίδρυμα Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΄Ιδρυμα Αλεξάνδρου και Καλλιθέας Καρούτα. Διαθέτει κεφάλαιο πέντε εκατομμυρίων ευρώ και διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και την ισόβιο Αντιπρόεδρο κα Καλλιθέα Αλ. Καρούτα... >>>

Σχόλια