Νευροενδοσκοπία και νευροπλογήση: σύγχρονα όπλα κατά του καρκίνου του εγκεφάλου

Την “αιχμή του δόρατος” στη νευροχειρουργική αντιπροσωπεύει η μέθοδος της νευροενδοσκοπίας, η οποία με τη χρήση εξαιρετικά λεπτών εργαλείων μικροχειρουργικής και μέσα από πολύ μικρούς διαύλους επιτρέπει επεμβάσεις, που χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ακρίβεια και ελαχιστοποιημένες έτερες βλάβες. Η μέθοδος της νευροενδοσκοπίας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στη χώρα μας και αποτελεί ένα από τα ζητήματα, που απασχολούν τις εργασίες του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής, που... >>>

Σχόλια