Και πλοίο θα σας πάρουμε...

Μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αποκτήσει το πλοίο με το οποίο σκοπεύει να εξοπλιστεί, για δρομολόγια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η ναυτιλιακή εταιρία λαϊκής βάσης, την οποία σκοπεύει να ιδρύσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Οι επαφές έγιναν και, όπως αποδείχτηκε, παρόμοια εγχειρήματα έχουν στηριχθεί από την ΕΤΕΠ. Επειδή, όμως, η Τράπεζα δίνει δάνεια μεγαλύτερα των 25 εκατομμυρίων -και το ποσό για την αγορά πλοίου είναι μικρότερο- η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω... >>>

Σχόλια