Πρέπει να τρέξει ο Γιώργος
μετά τις διακοπές
Κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου ξεκινά το οικονομικό επιτελείο ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το οικονομικό επιτελείο θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών.
Την ίδια ώρα μελετά τρόπους αύξησης των εσόδων. Μεταξύ άλλων στο τραπέζι τίθεται τι ενδεχόμενο νέας περαίωσης για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, νέα ρύθμιση για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντική μείωση των προσαυξήσεων, καθώς και επιπλέον κίνητρα προς τους καταναλωτές για να ζητούν αποδείξεις.
Παράλληλα, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να επανεπενδύουν τα κέρδη τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι διαφορετική η φορολόγηση των μερισμάτων φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε να μειωθεί η παρακράτηση φόρου που καταβάλλεται.
Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο αναζητεί τρόπους για να κλείσει την τρύπα των εσόδων, σήμα κινδύνου εκπέμπει ο επιχειρηματικός κόσμος.
Ενδεικτικό της κατάστασης, είναι το γεγονός ότι μόνο το Μάιο ο όγκος πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο έπεσε 7,3% ενώ κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ υστερούν οι εισπράξεις από τους φόρους κατανάλωσης.
Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες ήταν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το 6μηνο, εικόνα που δεν φαίνεται να άλλαξε ούτε το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου.