Καταγγελίες Οικολόγων Πράσινων

Σοβαρές παρατυπίες διαπιστώνουν οι «Οικολόγοι Πράσινοι» στην εκλογική διαδικασία με επίκεντρο τα τμήματα των ετεροδημοτών σε Αθήνα και Πειραιά. «Σε πολλά τμήματα ετεροδημοτών στον Πειραιά, η Νομαρχία δεν έχει προωθήσει τα ψηφοδέλτια τα οποία της στείλαμε. Αντίθετα έστειλε εγκύκλιο, στους δικαστικούς αντιπροσώπους- η οποία συνοδευόταν από προφορική οδηγία- να μην δεχθούν μετά την έναρξη της ψηφοφορίας, ούτε τα ψηφοδέλτια τα οποία θα συμπληρώναμε», αναφέρεται σε ανακοίνωση - καταγγελία των Οικολόγων Πρασίνων. Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Ενδεικτικά: στα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών της οδού Σανταρόζα στον Πειραιά, 2 υποψήφιοι της Α' Πειραιά και 1 επόπτρια των Οικολόγων Πράσινων προσκόμισαν τα απαραίτητα ψηφοδέλτια τα οποία οι αρμόδιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν δέχτηκαν. Υπηρεσιακός παράγοντας του Δήμου Πειραιά, φέρεται να έχει δώσει τηλεφωνικά σε δικαστική αντιπρόσωπο τμήματος ετεροδημοτών, την ψευδή πληροφορία ότι οι «Οικολόγοι Πράσινοι» δεν έχουν κατεβάσει υποψήφιο στη Λακωνία. Σε κάποια από τα τμήματα αυτά, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, αρνούνται να ενημερώσουν ως οφείλουν, τους ψηφοφόρους, ότι τα ήδη ανακηρυγμένα κόμματα για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα ψηφοδέλτια, μπορούν να ψηφιστούν με απλή αναγραφή του τίτλου τους, στο σφραγισμένο λευκό ψηφοδέλτιο, που δίνεται υποχρεωτικά σε κάθε ψηφοφόρο.
Για τα θέματα αυτά, οι «Οικολόγοι Πράσινοι» κάνουν αυτή την ώρα τηλεφωνικό διάβημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και επιφυλάσσονται να ασκήσουν όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους. Καλούν τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν άμεσα το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα».

Σχόλια