Τα αντιπλημμυρικά έργα θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο



Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας  τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).
Συνολικά θα συζητηθούν 14 θέματα, μεταξύ των οποίων η εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας  στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος κι ο ορισμός μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ, η προκήρυξη για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και ο ορισμός περιφερειακών συμβούλων σε διάφορες επιτροπές.

Σχόλια