ΠΡΟΣΟΧΗ έργα στην περιφερειακή



Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Θα κοπούν χόρτα και θα καθαριστεί από φερτά υλικά το δεξί πρανές του δρόμου. Επίσης θα αποξηλωθούν αφίσες και θα καθαριστεί η κεντρική νησίδα, κατά μήκος της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο Πυλαίας έως τον κόμβο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Σχόλια