Η αλλαγή του ποινικού κώδικα απαλλάσσει μουσικό με πλαστό πτυχίο!Εισαγγελέας, με πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο, προτείνει την απαλλαγή Βορειοηπειρώτη μουσικού που προσλήφθηκε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) με πλαστό τίτλο σπουδών της Ακαδημίας Καλών Τεχνών των Τιράνων.


Ο μουσικός προσλήφθηκε το 1995. Αποδείχτηκε, όμως, πρόσφατα, ότι το πτυχίο ήταν πλαστό. Έτσι, εμφανίζεται να έχει εισπράξει από το δημόσιο 582.717,17 ευρώ, τα οποία πρέπει να επιστρέψει.

Ο εισαγγελέας, πάντως, εισηγείται να μην τιμωρηθεί καθώς, όπως επισημαίνει, με τον νέο Ποινικό Κώδικα η συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη -της χρήσης πλαστού εγγράφου- τυποποιήθηκε ως ιδιαίτερο - «ιδιώνυμο» έγκλημα ειδικού σκοπού σε διάταξη του άρθρου που αφορά την πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 παρ.3 του νέου Π.Κ.) και, «ανεξαρτήτως του ύψους του οφέλους ή της βλάβης που επέρχεται από την τέλεσή της, κατηγοριοποιήθηκε ως πλημμέλημα, με απειλούμενη ποινή φυλάκισης». Κατ' επέκταση, ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται την παραγραφή του παραπάνω πλημμελήματος λόγω παρέλευσης 5ετίας.

Επίσης, με τον νέο νόμο, δεν στοιχειοθετείται ούτε το αδίκημα της απάτης σε βάρος του δημοσίου και, όσον αφορά την οικονομική ζημία που φέρεται να υπέστη η ΚΟΘ, ο εισαγγελέας επικαλείται την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την καθαρίστρια από τον Βόλο, όπου, «λόγω της ισοστάθμισης μεταξύ των ληφθεισών από τον κατηγορούμενο αποδοχών και της παραχθείσας απ' αυτόν εργασίας δεν επήλθε τελικώς ζημιά στην περιουσία της ΚΟΘ».

Σε άλλο σημείο της εισαγγελικής πρότασης επισημαίνεται ότι «η δεξιοτεχνία του στο βιολί κρίθηκε επαρκής (...) και βεβαιώθηκε αρμοδίως από τον εργοδότη του φορέα ότι οι επιδόσεις του ήταν συμβατές με τις απαιτήσεις της θέσης που κατείχε».

Σχόλια