Καβγάς στην επιτροπή Δικαιωμάτων Ανθρώπου–παραιτήθηκε ο πρόεδρος

Παραίτηση με καρφιά από τον προέδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Γιώργου Σταυρόπουλου.


Καταγγέλλει αλλοίωση της  σύνθεσης  της επιτροπής με την προσθήκη  πέντε μελών από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και δύο επιπλέον μελών  από τους Ρομά.
Δεν μπορεί να εκπροσωπείται μια ομάδα με πέντε οργανώσεις και αντίστοιχα οι γυναίκες και οι ανάπηροι από μία.


Η υπερβολικά μεγάλη ευνοϊκή μεταχείρισή τους θίγει την ανεξαρτησία της επιτροπής, τονίζει ο κ. Σταυρόπουλος.


Ο πρώην δικαστικός επισημαίνει ότι «η Κυβέρνηση θέλοντας να αλλοιώσει τη σύνθεσή της, αλλά και να την καταστήσει δυσλειτουργική έως πλήρως αδρανή, προχωρεί μονομερώς σε μια άμετρη και άκριτη προσθήκη 5 μελών από μια μόνο Κοινότητα, εκείνη των ΛΟΑΤΚΙ, και 2 ακόμη μελών, εκτός από το ήδη υφιστάμενο μέλος, από άλλη, την Κοινότητα των Ρομά, κατά παράβαση κάθε αρχής ισότητας έναντι των λοιπών φορέων προστασίας των δικαιωμάτων που είναι ήδη μέλη της ΕΕΔΑ και διαθέτουν μόνο μια ψήφο στην Ολομέλειά της».


Στη συνέχεια σημειώνει ο κ. Σταυρόπουλος: «Η νομοθέτηση προχώρησε χωρίς δημόσια διαβούλευση, χωρίς ποτέ, από πριν, η Κυβέρνηση, να ενημερώσει, συγκεκριμένα, την ΕΕΔΑ γι αυτήν και μολονότι με την από 27.11.2018 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς της τάχτηκε κατά κάθε μεμονωμένης ρύθμισης και ήδη, με την με την από 28.3.2019 Δήλωσή της, απέκρουσε και τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καταγγέλλουσα τόσο τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και την ουσία της ρύθμισης.


Τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν ιεραρχούνται. Βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και προστατεύονται ισότιμα όταν προσβάλλονται. Η Κοινότητα των Ρομά φυσικά πρέπει να εκπροσωπείται στην ΕΕΔΑ, όπως και η Κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ.


Ως προς την πρώτη αλλά και ως προς τη δεύτερη κοινότητα, η ΕΕΔΑ έχει ήδη συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη των προβλημάτων τους, προβάλλοντας, με επιστημονικές εργασίες αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις, την ανάγκη άμεσης επίλυσής τους, υποστηρίζοντας, συχνά, τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Η υπερβολικά μεγάλη όμως, ευνοϊκή μεταχείρισή τους σε βάρος όλων των άλλων υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου προσβάλλει τους δεύτερους, αλλά και υποβαθμίζει το κύρος της ίδιας της Εθνικής Επιτροπής, αλλοιώνει άκριτα τη σύνθεσή της και θίγει την ανεξαρτησία της.


Η τελευταία κυβερνητική ενέργεια ήταν η τελευταία πράξη μιας αδιάφορης και συχνά απαξιωτικής στάσης των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στην ΕΕΔΑ, με ελάχιστες, μόνο, λαμπρές εξαιρέσεις», καταλήγει ο κ. Σταυρόπουλος.


Η επιτροπή πρέπει να διευρυνθεί με τις οργανώσεις που υφίστανται τις διακρίσεις, απάντησε ο Δ. Τζανακόπουλος.


Ο Δ. Τζανακόπουλος επισήμανε ότι «θλίβομαι» γιατί η ΕΕΔΑ «θεωρεί, διά στόματος του προέδρου της, ότι το κύρος αυτού του φορέα μπορεί να πληγεί από τη συμμετοχή οργανώσεων και φορέων οι οποίοι και εκπροσωπούν την ίδια την κοινωνία των πολιτών, τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι υφίστανται τις διακρίσεις». Σε σχέση με την κριτική ότι εκπρόσωποι των Ρομά και των ΛΟΑΤΚΙ είναι περισσότεροι από τις εκπροσώπους των γυναικών στην σύνθεση της ΕΕΔΑ, ο Δ. Τζανακόπουλος σχολίασε ότι «δεν τίθεται ζήτημα σε καμία περίπτωση υπερεκπροσώπησης ή υποεκπροσώπησης ενός δικαιώματος».

Σχόλια