Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγχώνευση Eurobank-Grivalia

Η Τράπεζα Eurobank ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. από την Eurobank .Η επιτροπή αποφάσισε ότι η Συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Eurobank και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (State Aid Commitments).


Κατά την απόφασή της αυτήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) έλαβε υπόψη της ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank μέσω της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στη Eurobank τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο άμεσο μέλλον.


Η προαναφερόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά στον έλεγχο της Συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού και λοιπούς εποπτικούς φορείς.

Σχόλια