Δύο οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο.

Πιο συγκεκριμένα, στις 14.30, θα ξεκινήσει η 30η ειδική συνεδρίαση με τα ακόλουθα δύο θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2019 και Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2019.
Στις 17.00, θα πραγματοποιηθεί η 31η τακτική συνεδρίαση με 39 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Έγκριση διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους Αγίας Θεοδώρας και Γεωργίου Σταύρου.

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη του άξονα Δημητρίου Γούναρη – Αναβάθμιση οδού Στρατηγού Καλλάρη και Πλατείας Φαναριωτών», με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Υλοποίηση της 7ης Περιβαλλοντικής Μαθητικής Συνάντησης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιώσιμη Πόλη».

Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019–2020
Συνδιοργανώση του τουρνουά σκάκι Blitz και Rapid, «Λευκός Πύργος 2018», με την ένωση σκακιστικών σωματείων Θεσσαλονίκης- Χαλκιδικής.

Έγκριση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, για το έτος 2019, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης -Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2019

Συνέχιση της μίσθωσης διαμερισμάτων για τη στέγαση προσφυγών στο πλαίσιο του προγράμματος REACT έως τις 31/12/2019

Σχόλια