Καλαφάτης: Να συμμετέχουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην πρωτοβουλία ίδρυσης «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»

pamak_foitites_02

Την ανάγκη να συμμετέχει η χώρα μας και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης και ειδικότερα στα υπό δημιουργία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αναδεικνύει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, με ερώτησή του στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Εξωτερικών.

Τονίζει μάλιστα ότι «το φιλόδοξο όραμα της ίδρυσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων προχωράει πιο πέρα από τα  ήδη υπάρχοντα μοντέλα συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων της ΕΕ».

Όπως αναφέρεται, πριν από ακριβώς έναν χρόνο, στη σύνοδο του Γκέτεμποργκ (17/11/2017), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία Δικτύων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, «προκειμένου τα παγκοσμίου κύρους ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά πέραν των συνόρων». Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες, «ενθαρρύνοντας την εμφάνιση ως το 2024, είκοσι περίπου «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», δηλαδή δικτύων πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε όλη την ΕΕ, τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία συνδυάζοντας σπουδές σε περισσότερες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.»

Σημειώνεται ότι, ήδη από τη Σύνοδο του Γκέτεμπουργκ η Επιτροπή πρότεινε 3 βήματα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, με ορίζοντα το 2025: 1ο την ίδρυση δικτύου πανεπιστημίων με κοινή παροχή προγραμμάτων σπουδών με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως φοίτησης, 2ο τη δημιουργία κοινοπραξιών και 3ο βήμα τη σύσταση ιδρυμάτων. Ανακοίνωσε τέλος, την πρόθεσή της να παράσχει Ευρωπαϊκό καταστατικό στα εδραιωμένα δίκτυα πανεπιστημίων ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση τους από την ΕΕ και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση “Erasmus+ - Key Action 2 – European University”, για την ίδρυση 6 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με προθεσμία υποβολής ως τις 28 Φεβρουαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων Ευρώ και διάρκεια 3 έτη.

Ο κ. Καλαφάτης ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για ίδρυση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με γνώμονα το συμφέρον των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αν έχει γίνει σχετική διαβούλευση, με ποιον τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να ενθαρρύνει και να συνδράμει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ώστε να συμμετέχουν στη σχετική πρωτοβουλία της ΕΕ, και εάν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και υπάρχει προοπτική συμμετοχής τους σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είτε άμεσα, και συγκεκριμένα στην τρέχουσα πρόσκληση Erasmus+, είτε στο μέλλον, καθώς και σε ποια δίκτυα Πανεπιστημίων και με ποιους όρους.

Σχόλια