[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2][bsummary]

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής ΜακεδονίαςΣυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή  στις 12.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονία

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και τα εξής:
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 12ης/02-07-2018, 13ης/23-07-2018, 14ης/27-08-2018, 15ης/17-09-2018 και 16ης/05-10-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018

Θέμα 3ο: Έγκριση  14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018

Θέμα 4ο: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ για τη διοικητική, οικονομική και επιστημονική υποστήριξη της Π.Κ.Μ. στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα- AgroFood Innovation Clusters» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:Agrolabs”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 ”.

Θέμα 5ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμό 210/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΙΗΩ7ΛΛ-ΦΡΣ) που αφορά θεσπισμένα πάγια χορηγήματα  καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον νομό Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Π.Ε. Πέλλας  για το έτος 2018

Θέμα 6ο: Κατανομή εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018

Θέμα 7ο: Έγκριση για τη υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τοπικών αρχών πέντε Νομών της Ρουμανίας με σκοπό την ενδυνάμωση της φιλίας και της συνεργασίας τους

Θέμα 8ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης» του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς του», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ

[ΕΙΔΗΣΕΙΣ][bsummary]

SPORTS

[Αθλητικά][bleft]

ΤΕΧΝΕΣ

[ΤΕΧΝΕΣ][bleft]

SPORTS

[Αθλητικά][bsummary]