Εκ νέου πρόεδρος στο ΕΚΘ ο Π. Τσαραμπουλίδης

Συγκροτήθηκε σε σώμα χθες, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, η νέα διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 33ου Τακτικού Συνεδρίου (8,9 &11 Νοεμβρίου 2018) και εξέλεξε τον Πρόεδρο, τα μέλη του Προεδρείου και την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Κ.Θ.


Πρόεδρος του Ε.Κ.Θ. επανεξελέγη  ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε η εκτελεστική Επιτροπή του ΕΚΘ:

Η σύνθεση της νέας Διοίκησης του Ε.Κ.Θ.:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ                  :ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                   -                                             :ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΟΥΣΑΣ                                :ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                    :ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ                               :ΤΑΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ                              :ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η θέση του Αντιπροέδρου παραμένει κενή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκτός του Προεδρείου είναι:

Αραμπατζής Αναστάσιος,  Κυπριανίδης Θεοχάρης, Κωνσταντινίδης Σιδέρης, Στολτίδης Λεωνίδας, Ηλιού Κωνσταντίνος, Νιβορλής Γιάννης,  Ζωγραφίδης Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Κυριάκος

Σχόλια