Διπλή συνεδρίαση σήμερα στο Δημαρχείο ΘεσσαλονίκηςΔύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, στο Δημαρχείο.

Στις 14.00 θα ξεκινήσει η 25η Ειδική Συνεδρίαση με θέμα την «Έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017».

Στις 17.00 θα πραγματοποιηθεί η 26η Τακτική Συνεδρίαση με 48 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Καθορισμός τελών για χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019
Καθορισμός συντελεστών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2019

Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2018 του Δήμου Θεσσαλονίκης
Υπογραφή της χάρτας των Πόλεων Ένταξης του Δικτύου Eurocities από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Έγκριση προγραμματισμού εκδηλώσεων – δράσεων Β΄ εξαμήνου 2019 της 4ης Δημοτικής Κοινότητας

Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων του Τμήματος Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τον Νοέμβριο του 2018.

Σχόλια