Ημερίδα για το μεταφραστικό επάγγελμα και τα πνευματικά δικαιώματα


Η σημασία των μεταφραστών και των διερμηνέων για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα, της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι αναμφισβήτητη. Θέλοντας να συμβάλει στην αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και την Κύπρο,
το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης σε συνεργασία με η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανώνουν Ημερίδα Εργασίας στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και ώρες 9:00 με 17:00, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.

Στην Ημερίδα θα εξεταστούν δύο σημαντικά θέματα που απασχολούν καθημερινά τους επαγγελματίες μεταφραστές σε Ελλάδα και Κύπρο και εμποδίζουν την επαγγελματική στους αναγνώριση: α) δεν υπάρχει σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων και β) δεν τους καταβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στόχος είναι να προταθεί ένας οδικός χάρτης για την βελτίωση της επαγγελματικής αναγνώρισης των μεταφραστών και για την καταβολή σε αυτούς των πνευματικών δικαιωμάτων που δικαιούνται με βάση το νόμο.

Οι μεταφραστές θα πρέπει να μπορούν να γνωστοποιήσουν στους πελάτες και τους εργοδότες τους τις μεταφραστικές τους ικανότητες και δεξιότητες. Στην Ημερίδα θα εξεταστούν τα κριτήρια για την επαγγελματική αναγνώριση του μεταφραστικού επαγγέλματος, ο ρόλος των πανεπιστημιακών σπουδών και τίτλων, ο ρόλος των επαγγελματικών ενώσεων κλπ.

Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μεταφραστές είναι ότι δεν τους καταβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην Ημερίδα θα συζητηθούν πτυχές του προβλήματος όπως η πρωτοτυπία των έργων και των μεταφράσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταφραστών, το καθεστώς των επίσημων και των ανεπίσημων μεταφράσεων καθώς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους ενώσεων μεταφραστών, μεταφραστικών εταιρειών και εκδοτών, πανεπιστημιακούς και αρμόδιους κρατικούς φορείς (μετάφραση, πνευματικά δικαιώματα, αναγνώριση προσόντων), καθώς και εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων φορέων αλλά και απλούς ενδιαφερόμενους μεταφραστές.

Σχόλια