Πώς να ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμά σας προς το δήμο Θεσσαλονίκης σε 100 δόσειςΑπό τις 8 Απριλίου και έως τις 26 Μαΐου 2015 οι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, αξιοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4321/2015. 


Μεταξύ των ρυθμιζόμενων οφειλών συμπεριλαμβάνονται επίσης και αυτές που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή από εισφορά γης σε χρήμα προς ένταξη και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με το Ν .1337/1983. 

Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν έπειτα από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής.

Η ρύθμιση γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης στο Τμήμα Ταμείου. Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν έως και 100 δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής τους με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 20 Γ Ο1 έ ευρώ. Οι δημότες θα πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως προς αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα παρακάτω τηλέφωνα του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Θεσσαλονίκης: 
2313317566  
2313317569  
2313317571  
2313317568  
2313317621 
2313317586  
2313317564  
2313317561  
2313317585.

Σχόλια