Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς θέμα εκδήλωσης


«Οι νορμανδικοί πόλεμοι και η κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς (1185)» είναι το θέμα ομιλίας του ιστορικού Λάμπρου Τσακτσίρα, σχολικού συμβούλου, που θα δοθεί απόψε.


Η ομιλία θα φιλοξενηθεί στις 8.15 μ.μ.  στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλολογικά Βραδινά» του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ «Ο Φιλόλογος».

Σχόλια