Δείτε στο Διαδίκτυο την υλοποίηση του προϋπολογισμού του δήμου Θεσσαλονίκης

internet cafe.jpg
Τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού παρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Open Budget».

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται από την διαδικτυακή διεύθυνση http://www.thessaloniki.gr/OpenData/ και ουσιαστικά αποτυπώνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού, όπως αυτή έχει εξελιχθεί κατά την χρονική στιγμή της πρόσβασης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι:

  • Παρουσίαση τρέχοντος προϋπολογισμού αλλά και προϋπολογισμών παρελθόντων ετών (2011-12)
  • Διαχωρισμός Εσόδων – Εξόδων
  • Παρουσίαση Εξόδων ανά Υπηρεσία ή συνολικά
  • Δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών προϋπολογισμού με διάφορα κριτήρια (περιγραφή, ποσό)
  • Δυνατότητα ταξινόμησης των εγγραφών προϋπολογισμού με διάφορα κριτήρια (περιγραφή)
Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων

Σχόλια