ΑΠΘ Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαθεσιμότητα

apth_synenteyxi_diathesimotita_20130920_01.jpg

Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κατά της επικείμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καταργήσει τις οργανικές θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το ΑΠΘ σκοπεύει να καταθέσει αίτηση ακυρώσεως και αναστολής ισχύος εκτελέσεως της ΚΥΑ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι Πρυτανικές Αρχές και οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του ΑΠΘ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και μέλη της Νομικής Επιτροπής, αμέσως μετά τη λήξη των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και των διευρυμένων συνεδριάσεων των Κοσμητειών του πανεπιστημίου. Συζητήθηκαν τα επιχειρήματα που θα αναπτυχθούν στην προσφυγή, ένα από τα οποία είναι ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας θα οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής δραστηριότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες.

Ήδη έχει δρομολογηθεί συνάντηση των οκτώ Πρυτάνεων καθώς και του συντονιστικού οργάνου της Συνόδου των Πρυτάνεων τη Δευτέρα, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθεί κοινή προσφυγή στη Δικαιοσύνη και να προγραμματιστούν κοινές δράσεις.

Τέλος αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Σύγκλητος την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να επικυρωθεί η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και να σχεδιαστούν οι επόμενες κινήσεις.

Σχόλια