Έπεσαν οι υπογραφές για την επισκευή των απορριμματοφόρων στο δήμο Θεσσαλονίκης

Ύστερα από μια ταραχώδη πορεία, υπογράφηκε σήμερα Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013, η συμφωνία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών και προληπτικής συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, και του νόμιμου εκπρόσωπου της ανάδοχης εταιρίας, Ανδρέα Καούση. >>>

Η εταιρία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.» πήρε την ανάθεση κατόπιν διεξαγωγής  δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αντί συνολικού ποσού 1.886.163, 20 ευρώ. Η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών έχει διάρκεια δώδεκα μήνες, με τη δυνατότητα μονομερούς (από το Δήμο Θεσσαλονίκης) παράτασης για ένα τρίμηνο μετά από τη λήξη αυτής.  
«Μέσα στο επόμενο διάστημα 3-4 μηνών, όταν θα αρχίσει η παράδοση των υπό επισκευή αυτοκινήτων, η καθαριότητα της πόλης γυρίζει σελίδα. Με το νέο εξοπλισμό, θα μπει πρόγραμμα για την ανακύκλωση και την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά και πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  των πολιτών σχετικά. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συμμετοχή των πολιτών στην καθαριότητα της πόλης είναι απαραίτητη. Δεν γίνεται ο ένας να πετάει και ο άλλος να μαζεύει. Καθαριότητα από μια πλευρά δεν νοείται» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος κατά την υπογραφή της συμφωνίας.
Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Αθανάσιος Παππάς, είπε ότι «με τη νέα αυτή σύμβαση  ευελπιστούμε να αντιστρέψουμε την μορφή της καθαριότητας στην πόλη μας. Στις 30 Ιανουαρίου θα έχουμε στην διάθεσή μας 30 απορριμματοφόρα και οκτώ τράκτορες καθώς και την δυνατότητα καθημερινής επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. Στο τρίμηνο με τετράμηνο, θα διαθέτουμε 56 απορριμματοφόρα, 10 τράκτορες, 10 δορυφορικά (ανοιχτά μικρά οχήματα για την περισυλλογή των ογκωδών), τα οποία θα είναι στην διάθεσή μας καθημερινά. Άρα, με το συγκεκριμένο τρόπο θα γίνει ανασχεδιασμός της καθαριότητας με ωράριο, σε συνεργασία με  τις δημοτικές κοινότητες και θα σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σκουπιδιών. Ο εξοπλισμός αποτελούσε το σημαντικότερο πρόβλημα, μέχρις στιγμής, για την καθυστέρηση της αποκομιδής. Εξίσου σοβαρά, ωστόσο, είναι και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία του ΧΥΤΑ (απεργίες, κλείσιμο), τα οποία προσδοκούμε με τα νέα δεδομένα να τα ξεπεράσουμε».

Σχόλια