Τι πρέπει να ξέρουμε για τη νέα φορολογία, επιδόματα και τεκμήρια αυτοκινήτων

Το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί σε λίγες ημέρες και πολλά πράγματα αλλάζουν ως προς τη φορολογία, τα οικογενειακά επιδόματα αλλά και στα τεκμήρια των αυτοκινήτων.

Τα επιδόματα παιδιών θα ανέρχονται σε 40 ευρώ το μήνα για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα.

Τα ποσά αυτά θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.

* Κατάργηση των φοροαπαλλαγών για όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, δωρεές, χορηγίες, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατροφή λόγω διαζυγίου και ασφάλιστρα. Μέχρι και φέτος εξέπιπταν κατά 10% από το φόρο.

* Κατάργηση των πρόσθετων μειώσεων φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για κάθε μισθωτό φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές.

* Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης μέχρι και 37% στις κατοικίες και μέχρι 44% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ προτείνεται η μείωση 25% για τα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη.

Τεκμήρια αυτοκινήτων

Οσον αφορά ειδικότερα στα Ι.Χ., το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει:

* Μείωση του βασικού τεκμηρίου που επιβάλλεται σε Ι.Χ. έως 1200 κ.ε. από τα 4.000 στα 2.500 ευρώ.

* Μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 600 στα 300 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 1.200 μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.

* Μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 900 στα 500 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά από τα 2.000 μέχρι τα 3.000 κυβικά εκατοστά.

* Μείωση της προσαύξησης του τεκμηρίου από τα 1.200 στα 700 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά πάνω από τα 3.000.

Τα τεκμήρια προτείνεται να μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα των αυτοκινήτων κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Αντικειμενικές δαπάνες

Το νέο σχέδιο του υπουργείου προβλέπει ακόμη τη μείωση της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης για τους φορολογούμενους σε 2.000 ευρώ από 3.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 3.000 ευρώ από 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

* Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων με δύο συντελεστές 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για εισοδήματα άνω του ορίου των 50.000 ευρώ.

Οι κατοικίες

Για τα τεκμήρια στις κατοικίες το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει:

* Μείωση από 40 σε 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων.

* Μείωση από 65 σε 45 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 40 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 120 τ.μ.

* Μείωση από 110 σε 80 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 80 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 200 τ.μ.

* Μείωση από 200 σε 160 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα 100 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 300 τ.μ.

* Μείωση από 400 σε 350 ευρώ το τ.μ. για τα επόμενα τ.μ., δηλαδή για τα πλέον των 300 τετραγωνικών μέτρων.

Ενταξη νέων κατηγοριών στην κλίμακα

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει ακόμη όπως με την κλίμακα των μισθωτών φορολογούνται όσοι:

* Εχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 και έχουν ως έδρα την κατοικία τους και έχουν μέχρι τρεις εργοδότες.

* Υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη και αποκτούν εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

Στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος έχει εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή ακίνητα και ασκεί ελευθέριο επάγγελμα θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τη μισθωτή εργασία και με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών για τα εισοδήματα που προκύπτουν από το ελευθέριο επάγγελμα.

* Φορολόγηση με συντελεστή 33% των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων (Α.Ε., ΕΠΕ) και κατάργηση της φορολόγησης των μερισμάτων

* Αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστές 13% και 16,5% των εισοδημάτων των αγροτών που θα προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία που τηρούν. Ειδικότερα, ο συντελεστής 13% θα επιβάλλεται σε εισοδήματα μέχρι και 50.000 ευρώ, ενώ πάνω από το ποσό αυτό ο συντελεστής θα ανέρχεται στο 16,5%.

* Αύξηση της φορολογίας στις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού από 6% σε 15% και στις αμοιβές των μελών των κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων από 3% σε 10%.

Σχόλια