Ενιαίο μισθολόγιο και στις ΔΕΚΟ

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και στις ΔΕΚΟ.  >>> 
 
Προς την κατεύθυνση εξορθολογισμού των δαπανών των ΔΕΚΟ αναμένεται να αξιοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, όπου κάθε φορέας που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό θα εισάγει τα οικονομικά στοιχεία "9προσωπικό, μισθοδοσία, έσοδα, δαπάνες κλπ).

Στο μέτωπο των περικοπών σύμφωνα με την Καθημερινή καταγράφηκε μείωση του μισθοδοτικού κόστους κατά 50% μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια για τις 12 μεγαλύτερες ΔΕΚΟ για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Σχόλια