«Το ημερολόγιο του Εύζωνα» στη Θεσσαλονίκη

Το βιβλίο του Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου  με τίτλο «Το Ημερολόγιο του Εύζωνα. Από τη Φθιωτιδοφωκίδα και την Καβάλα στην Οδησσό και τη Μικρά Ασία» παρουσιάζεται >>>
σήμερα στις 7.00 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία στη Θεσσαλονίκη.

Η ειλικρινής περιγραφή των γεγονότων στις σελίδες του ημερολογίου φανερώνουν το αληθινό πρόσωπο του πολέμου. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι ταλαιπωρίες, κακουχίες και η πείνα. Συνέπεια αυτών είναι η έντονη καλλιέργεια του ενστίκτου επιβίωσης των στρατιωτών. Στα πλαίσια αυτά επινοούνται διάφορα τεχνάσματα προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αντίξοες και σκληρές συνθήκες του πολέμου. Στο ημερολόγιο αναφέρονται πράξεις οικονομικής εκμετάλλευσης των στρατιωτών, κακουχιών και αγωνιώδης αναζήτηση τροφής, εξαιτίας της αφόρητης πείνας.

Σχόλια