17.134.000 άνεργοι στην Ευρωζώνη

Στο 10,8% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στην ευρωζώνη το Φεβρουάριο, από 10,7% που ήταν τον Ιανουάριο και 10% που ήταν το Φεβρουάριο του 2011, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Eurostat. >>>Στην ΕΕ-27 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 10,2% από 10,1% τον Ιανουάριο και 9,5% ένα χρόνο νωρίτερα. 
Η κοινοτική στατιστική υπηρεσία εκτιμά ότι οι άνεργοι στην ΕΕ-27 διαμορφώθηκαν το Φεβρουάριο σε 24,550 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 17,134 εκατομμύρια αφορούν την ευρωζώνη. Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2012, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 167.000 στην ΕΕ-27 και κατά 162.000 στην ευρωζώνη, ενώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 αυξήθηκαν κατά 1,874 εκατομμύρια και 1,476 εκατομμύρια, αντίστοιχα.

Σχόλια