Τρόικα: Προτείνει «επίδομα φτώχειας»

Οι εκπρόσωποι των δανειστών θεωρούν τα ελλείμματα των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης βασικό εμπόδιο στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρέους. >>>
Οι ειδικοί του ΔΝΤ ζητούν εξοικονόμηση 2- 4 δισ. ευρώ (1%-2% του ΑΕΠ) από την αναθεώρηση των προγραμμάτων κοινωνικών παροχών. Εκτιμούν ότι το 60% των οικογενειακών επιδομάτων κατευθύνεται στο 40% των υψηλότερων εισοδημάτων και εισηγούνται την αντικατάσταση των πολυάριθμων επιδομάτων από ένα, που θα απευθύνεται αποκλειστικά στο φτωχότερο 20% του πληθυσμού. Ασκούν επίσης πίεση για πρόσθετες μειώσεις 2-4 δισ. ευρώ από το κούρεμα των συντάξεων, ιδιαίτερα των υψηλών.
Στο κείμενο του δεύτερου Μνημονίου περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για επανεξέταση του ασφαλιστικού σε σχέση με την γενικότερη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Οι επικουρικές συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται κατ' έτος με απόφαση του υπουργού Εργασίας, ενώ ελέγχονται περιοδικά ανά τρίμηνο με γνώμονα τις μελέτες για την βιωσιμότητα των ταμείων.
Έως τον Ιούνιο, αναμένονται νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που χορηγούν εφάπαξ, και εξετάζονται διάφορα σενάρια όπως η αύξηση εισφορών, μείωση των παροχών και συμψηφισμός με τραπεζικά δάνεια των δικαιούχων ή κάποιος συνδυασμός.
Μέτρα θα υπάρξουν και στο πεδίο των κοινωνικών δαπανών, καθώς τρόικα έχει ήδη θέσει το θέμα του περιορισμού των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, και στόχο τη μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 2 -4 δις ευρώ (το 1% έως 2% του ΑΕΠ) σε βάθος τετραετίας.
Από την πλευρά του το υπουργείο Εργασίας προωθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών.
Από την 1η Απριλίου, η καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης και ταυτόχρονα με την πληρωμή των αποδοχών, έτσι ώστε να ελέγχεται αν αποδίδονται οι εισφορές, οι οποίες αντιστοιχούν στους καταβαλλόμενους μισθούς.
Προβλέπεται μείωση κατά 5% των ασφαλιστικών εισφορών για τις συνεπείς επιχειρήσεις, και παρέχονται ευνοϊκοί όροι για ρύθμιση οφειλών, ενώ ασκούνται ποινικές διώξεις και εφαρμόζονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς τα Ταμεία που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Σχόλια