“Πέρασε” το τεχνικό πρόγραμμα

Kourakis_andreas_01Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 κατά τη διάρκεια του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 23 Μαρτίου 2011. Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων >>>

«Λαϊκή Συσπείρωση», «Ανοιχτή Πόλη», «Ενεργοί Πολίτες-Οικολογία στην πράξη», και «Υπερκομματικό Δημοτικό Κίνημα Θεσσαλονικεών», ενώ απείχαν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Ομάδα Δημιουργίας».

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, κ. Ανδρέας Κουράκης, «Καταρτίσαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα ειλικρινές και διαυγές, που αποτελεί την εφαρμογή της πολιτικής της παράταξής μας. Σε αντίθεση με τα Τεχνικά Προγράμματα προηγούμενων ετών, που ευαγγελίζονταν αμέτρητα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις, για να υλοποιηθεί τελικά λιγότερο από το εν πέμπτον – συγκεκριμένα το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 προϋπολόγιζε έργα αξίας 52,922 εκ. Ευρώ εκ των οποίων υλοποιήθηκαν έργα της τάξης των 9,407 εκ. Ευρώ ή το 17,77% – το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 είναι ρεαλιστικό, εφικτό και προσανατολισμένο στα μικρά έργα μέσα στον αστικό ιστό και τις υποβαθμισμένες γειτονιές ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη και να πάρει ανάσα η πόλη. Εισάγουμε νέες έννοιες και καινούριο λεξιλόγιο: βιώσιμη ανάπτυξη, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, βιώσιμη κινητικότητα, προσπελασιμότητα, εξοικονόμηση ενέργειας, έννοιες που δεν είχαν ακουστεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε έργα που θα υλοποιηθούν στην πλειονότητά τους με αυτεπιστασία και όχι με εργολαβίες, ενώ δεν περιλαμβάνει καμία εγγραφή έργου ή μελέτης χωρίς απολύτως εξασφαλισμένους πόρους, προβλέποντας παράλληλα τη διεύρυνσή του μέσα από κοινοτικά ή εθνικά κονδύλια, εφόσον αυτά έρθουν στα ταμεία του Δήμου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος του 2011  ανέρχεται στα 28,232 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 14 εκ. Ευρώ περίπου προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ενώ τα  10 εκ. Ευρώ περίπου αφορούν τη β’ φάσης της ανάπλασης της Ν. Παραλίας και τα Σφαγεία (επίσης χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ).

Τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας αφορούν 1,083 εκ. Ευρώ (έναντι 965.000 το 2010 εκ των οποίων υλοποιήθηκαν έργα της τάξης των 197.000 ευρώ), με προτεραιότητα στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας. Μικρά έργα σε κόμβους και διαβάσεις, αλλά και για τη βελτιωμένη προσπελασιμότητα ΑΜΕΑ. Στον τομέα της στάθμευσης, προβλέπονται μελέτες για υπαίθριους χώρους στάθμευσης με μηχανικά μέσα σε ιδιόκτητα οικόπεδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν μαζικά το 2012, ενώ προβλέπεται και η επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων έως και κατά 5χλμ με την ένταξη κάθετων προς τον παραλιακό ποδηλατόδρομο συνδέσεων.

Για τη Διεύθυνση Οδοποιίας, όπου οι ασφαλτοστρώσεις είναι περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες χρονιές, προγραμματίζονται έργα για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου, όπως διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, αποτρεπτικά μέτρα για την προάσπιση πεζοδρομίων, πλατειών και πεζοδρόμων, προϋπολογισμού 7,011 εκ. Ευρώ (το 2010 προϋυπολογίζονταν 11,990 εκ. Ευρώ εκ των οποίων υλοποιήθηκαν έργα της τάξης των 5,5 εκ. Ευρώ).

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, (με προϋπολογισμό 1,185 εκ. Ευρώ, έναντι 1,557 εκ.ευρώ το 2010 και έργων που υλοποιήθηκαν της τάξης των 316.929 ευρώ), προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος, με την μελέτη Συστήματος Τηλεχειριζόμενου Ηλεκτροφωτισμού, με στόχο την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Από το σύνολο του προϋπολογισμού, τα 17,454 εκ. Ευρώ αφορούν την Διεύθυνση Κατασκευών (το 2010 προϋπολογίζονταν 35,750 εκ. Ευρώ, ενώ υλοποιήθηκαν έργα αξίας 3,082 εκ. Ευρώ ή το 8%) μεταξύ των οποίων μικρές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και τα έργα της Ν. Παραλίας και των Σφαγείων, αλλά και μικρά έργα και παρεμβάσεις στον αστικό ιστό.

Τη Διεύθυνση Μελετών αφορούν 1,498 εκ. Ευρώ (έναντι 2,75 εκ. Ευρώ το 2010 εκ των οποίων υλοποιήθηκαν μελέτες της τάξης των 310.668 Ευρώ). «Η Διεύθυνση αυτή δημιουργεί προστιθέμενη αξία και προοπτικές, δεδομένου ότι οι μελέτες θα επιτρέψουν την ένταξη έργων σε χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους», ανέφερε ο κ. Κουράκης. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μελέτες για την κατασκευή τριών νέων Σχολείων, τις οποίες θα εκπονήσει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), αλλά και για προσθήκες σε τέσσερα υφιστάμενα σχολικά  κτίρια, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ (νέα σχολεία: (1) οδοί Αετοράχης και Κοντογούρη (περιοχή Αγ. Τριάδας), (2)οδοί Ημηττού, Πεστών και Τζουμαγιάς (περιοχή Τούμπας) και  (3) Εθν. Αμύνης και Τσόπελα - Προσθήκες σε υφιστάμενα σχολεία: (1) 8ο Γυμνάσιο στη Νέα Παραλία (είναι μέχρι σήμερα σε διπλή βάρδια) (2) Κλεάνθους και Παπάφη: Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, (3) οδός Κριεζώτου: Γυμνάσιο-Λύκειο και Πειραματικό (4) Δελφών 130).


από δελτίο Τύπου του δήμου Θεσσαλονίκης

Σχόλια