Μαύρα μαντάτα από το "επικαιροποιημένο μνημόνιο" για τις συμβάσεις εργασία

Συμβάσεις εργασίας επιχειρήσεων και ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και πρόσθετους φόρους 6,9 δισ.
προβλέπει το "επικαιροποιημένο μνημόνιο". Πού είναι που θα πλήρωναν οι έχοντες; Σε λίγο
θα βλέπουμε το 50ευρω με το μακαρόνι...
Νέες αλλαγές στην αγορά εργασίας, νέες τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό και τη δημόσια διοίκηση, και παράλληλα την επιτάχυνση της απελευθέρωσης των αγορών και τόνωσης της επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο μνημόνιο της Ελλάδας με την ΕΕ και το ΔΝΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ειδικά για τους μισθωτούς προβλέπει επιμήκυνση του χρόνου δοκιμαστικής εργασίας στον έναν χρόνο, ενώ κάνει κουρελόχαρτο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ισχυρότερες όλων θα είναι οι συμβάσεις σε επίπεδο... επιχείρησης, θα ακολουθούν οι κλαδικές συμβάσεις και τελευταίες θα είναι οι συμβάσεις των ενώσεων!
Η Τρόικα συνιστά τη διαμόρφωση αναλυτικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων μέχρι το Δεκέμβριο, σχέδιο για την εξυγίανση του ΟΣΕ και μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό σύστημα.
Συγκεκριμένα:
* Μέχρι το τέλος του 2010 προβλέπει το άνοιγμα του διαλόγου για το μισθολόγιο του δημοσίου, την αναθεώρηση των κοινωνικών προγραμμάτων, αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό, η οποία μπορεί να οδηγήσει μέσα στο 2011 σε νέα μέτρα για το σύστημα συντάξεων, αλλά και επώδυνες αλλαγές για το εργασιακό καθεστώς του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, στο επικαιροποιημένο κείμενο σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει και θα υλοποιήσει νομοθεσία για την αναμόρφωση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα προβλέπει μείωση των υπερωριακών αποδοχών και ενισχυμένη ευελιξία στην διαχείριση των ωρών εργασίας.
»Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων, που με τη σειρά τους υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων. Η κυβέρνηση θα αποσύρει τη διάταξη που επιτρέπει στο υπουργείο Εργασίας να επεκτείνει όλες τις κλαδικές συμβάσεις και σε αυτούς που δεν εκπροσωπουνται στις διαπραγματεύσεις.
»Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας ώστε να επεκταθεί η δοκιμαστική περίοδος για τους νεοπροσληφθέντες στον ένα χρόνο και να διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και μερικής απασχόλησης.
»Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για τη διαιτησία (Νόμος 1876/1990) έτσι ώστε το καθένα από τα δύο μερη να μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία εάν συμφωνεί με τις προτάσεις του διαμεσολαβητή, χωρίς εξαιρέσεις στο αντικείμενο ή την κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3863/2010. Θα πρέπει να παράσχει μία διαδικασία διαιτησίας, η οποία να λειτουργεί με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και με μια ανεξάρτητη επιτροπή από διαιτητές, των οποίων η δυνατότητα αποφάσεων θα είναι απαλλαγμένη από κυβερνητική επιρροή. Οι στόχοι της διαιτησίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αποδίδεται προσήκουσα σημασία στην ανταγωνιστικότητα με όρους κόστους και συνεπώς υποστηρίζεται η δημιουργία θέσεων εργασίας».
* Προαναγγέλλει εξελίξεις μέσα στο Σεπτέμβριο για τον ΟΣΕ και τις υπόλοιπες προβληματικές δημόσιες επιχειρήσεις και τις τράπεζες, με σημείο αναφοράς την εισήγηση από τους συμβούλους που θα έχει στη διάθεση του το υπουργείο Οικονομικών κοντά στα μέσα του επόμενου μήνα.
* Ξεκαθαρίζει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι λειτουργικό περί το τέλος του 2010.
* Δεσμεύει την κυβέρνηση για ένα πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που θα δημοσιοποιηθεί μέσα στο Δεκέμβριο.
* Στη φορολογία προβλέπει πρόσθετους φόρους τουλάχιστον 6,9 δισ. ευρώ την επόμενη διετία 2011 - 2012. Ο προϋπολογισμός του 2011 προβλέπει πρόσθετους φόρους 5,35 δισ. και του 2012 1,55 δισ. ευρώ.

Σχόλια