Στεκόμαστε... μακριά από το e-δημόσιο ως ιδιώτες πολίτες

Λίγοι ΄Ελληνες πολίτες αλλά πολλές ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ως μέσο επικοινωνίας με την Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Επιτρόπου κας Kroes σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου σχετικά με την επιλογή χρήσης Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τους πολίτες για την επικοινωνία τους με τη Δημόσια Διοίκηση.
Το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αποκομίσουν στοιχεία από τις δημόσιες αρχές αντιπροσωπεύει μόλις το 10,7% του συνολικού πληθυσμού, την ίδια ώρα που ο μέσος όρος στην Ε.Ε. των 27 ανέρχεται στο 27%. Μόνο το 4% των Ελλήνων πολιτών χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για την αποστολή συμπληρωμένων εντύπων σε δημόσιες αρχές με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27 να διαμορφώνεται στο 13%.
Εντελώς διαφορετική εικόνα παρατηρείται στις επιχειρήσεις όπου το 81% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν με τις δημόσιες αρχές, ποσοστό 10% περισσότερο από το μέσο όρο της ΕΕ. Από αυτές, το 55% χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για επιστροφή συμπληρωμένων εντύπων - 6 εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ των 27.
Ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι η διαδικτυακή επικοινωνία των πολιτών με την Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να εξετάζεται σε ένα ευρύτερο πρίσμα όπου θα συνεκτιμώνται παράγοντες όπως η ηλικία των χρηστών και οι υπηρεσίες στις οποίες προτιμούν να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση οι πολίτες. Αναγνωρίζοντας την σημασία αυτής της πτυχής, η Επίτροπος σημείωσε πως σε ορισμένες βασικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με εμπορεύματα και υπηρεσίες, που είναι ευρύτερα διαδεδομένες ανάμεσα στους χρήστες του διαδικτύου (με 88% και 79% αντίστοιχα), τα ποσοστά χρήσης είναι παρόμοια μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Το ίδιο ισχύει και για την ανάγνωση ειδήσεων.
Ωστόσο, για άλλες υπηρεσίες, η χρήση του διαδικτύου είναι χαμηλότερη μεταξύ των νέων σε σύγκριση με το μέσο όρο των χρηστών (περίπου κατά 30% λιγότερο), αντικατοπτρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την μικρότερη ανάγκη ή το ενδιαφέρον τους για τις εν λόγω υπηρεσίες. Σ' αυτές περιλαμβάνονται: αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν την υγεία, υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια και πληροφορίες, τραπεζικές εργασίες μέσω διαδικτύου και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε πως "η απουσία γραφειοκρατίας, η αποφυγή χρονοτριβών και το πρακτικό πλεονέκτημα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε σχέση με τις παραδοσιακές συναλλαγές κράτους - πολιτών μπορούν να συμβάλουν θετικά στη δημιουργία μιας σύγχρονης και λειτουργικής Δημόσιας Διοίκησης. Η Ελλάδα μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013" πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικότερα στην απορρόφηση κοινοτικών προγραμμάτων που προορίζονται για την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης", εκτίμησε.

Σχόλια