Καλοβλέπουν… το e-εμπόριο έξι στους δέκα μικρομεσαίους επιχειρηματίες

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσανατολίζονται να χρησιμοποιήσουν ως «όχημα» έξι στους δέκα μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις τους, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Την ίδια ώρα κάθε άλλο παρά τεχνολογικά «αγράμματοι» εμφανίζονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες καθώς στην πλειονότητα τους, έξι στους δέκα, διαθέτουν από έναν έως πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις εργασίες τους. Μάλιστα οκτώ στους δέκα κάνουν χρήση H/Y κάθε μέρα, ενώ επτά στους δέκα χρησιμοποιούν το internet για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα με θέμα «Εξοικείωση των ΜμΕ με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» που διενήργησε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, σε δείγμα 500 επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου.

Ψήφος εμπιστοσύνης για το e-επιχειρείν
Πολύ σημαντικό θεωρεί το 22,2% των ερωτηθέντων το e-εμπόριο, αρκετά το 33,3%, λίγο το 23,5% και καθόλου το 18,5%. Μεγαλύτερη βαρύτητα στο e-επιχειρείν φαίνεται να δίνει το 23,1% των μεταποιητικών επιχειρήσεων ενώ ακολουθούν με οριακή διαφορά οι μικτές με 22,2%.
Το 56% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι σκέφτεται να ασχοληθεί με το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου η επιχείρηση του να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερο ένθερμοι υποστηρικτές του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι όσοι διαθέτουν μικτή επιχείρηση (66,7%) και έπονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις (61,5%). Με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών (39,3%). Το ποσοστό των εταιρειών παροχής υπηρεσιών αυξάνεται, αγγίζοντας το 50%, στην ερώτηση «θα σας ενδιέφερε να σας βοηθήσει, με χαμηλό κόστος, το ΒΕΘ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος;». Περισσότερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τη συνδρομή του ΒΕΘ, εκδηλώνουν οι μικτές επιχειρήσεις (63%) ενώ οι μεταποιητικές ακολουθούν με 53,8%.

Πρωτιά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στη χρήση υπολογιστών
Το 60% των συμμετεχόντων απάντησε ότι διαθέτει από έναν έως πέντε υπολογιστές, το 5% πλέον των πέντε ενώ υψηλό είναι το ποσοστό (35%) εκείνων που δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν Η/Υ.
Περισσότερο μυημένες στους υπολογιστές εμφανίζονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με το 71,1% να δηλώνει ότι έχει από έναν έως πέντε υπολογιστές, το 2,2% πλέον των πέντε ενώ το 26,7% ότι δεν διαθέτει. Από έναν έως πέντε υπολογιστές απαντά ότι διαθέτει το 62% των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μικτές επιχειρήσεις αγγίζει το 50%. Πλέον των πέντε υπολογιστών διαθέτει το 8,3% των μικτών επιχειρήσεων ενώ για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών το ποσοστό διαμορφώνεται σε 4%. Την ίδια ώρα το υψηλότερο ποσοστό όσων απάντησαν ότι δεν διαθέτουν Η/Υ συναντάται στις μικτές (41,7%) ενώ στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών το ποσοστό αγγίζει το 34%.
Κάθε μέρα χρησιμοποιεί το 83% των συμμετεχόντων υπολογιστή στην εργασία του, 9% κάθε εβδομάδα, 6% κάθε 15 ημέρες ενώ μόλις το 2% απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό στην καθημερινή χρήση του Η/Υ συναντάται στις μικτές επιχειρήσεις (85,7%), ακολουθούν οι μεταποιητικές (84,8%) και οι παροχής υπηρεσιών (78,8%).
Ο επικρατέστερος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούν το internet οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (72,7%). Το 55,6% το χρησιμοποιεί για επικοινωνία (chat), το 33,3% για on - line τραπεζικές συναλλαγές, το 15,2% για ηλεκτρονικό επιχειρείν (διάθεση ή προμήθεια), το 9,1% για συναλλαγές με δημόσιο (ΦΠΑ- ΙΚΑ-Taxis κ.α.), το 33,3% για ενημέρωση για τον ανταγωνισμό. Σημαντικό είναι το ποσοστό 9,1% που χρησιμοποιούν το internet για συναλλαγές με το ΒΕΘ ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό (18,2%) εκείνων που απαντούν ότι δεν χρησιμοποιούν το internet. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλότερα ποσοστά αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγράφονται στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών (78,8%), για τις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (38,2%) στις μικτές, ενώ για την ενημέρωση σχετικά με τον ανταγωνισμό (40,6%) στις μεταποιητικές. Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω ερώτηση οι συμμετέχοντες είχαν μέχρι επτά επιλογές.

Δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις ΤΠΕ
Στην ερώτηση «ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην επιχείρηση σας» το 65,4% απάντησε ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Για το 9,9% «αγκάθι» για την εισαγωγή των ΤΠΕ αποτελεί το μεγάλο κόστος, για το 18,5% τα τεχνικά προβλήματα, για το 1,2% η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και για το 8,6% η έλλειψη γνώσεων. Το 6,2% των συμμετεχόντων δήλωσε, πάντως, ότι δεν το ενδιαφέρουν οι ΤΠΕ.

Έξι στις δέκα επιχειρήσεις δεν διαθέτει ιστοσελίδα
Για προβολή και πληροφόρηση διαθέτουν τρεις στις δέκα (30,9%) επιχειρήσεις ιστοσελίδα, με το μεγαλύτερο ποσοστό (37%) να εντοπίζεται στις μικτές επιχειρήσεις.
Την ίδια ώρα ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων (58%) που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα, με τις μεταποιητικές να κρατούν τα σκήπτρα (65,4%).
Το 19,8% επί του συνόλου των ερωτηθέντων διαθέτει ιστοσελίδα για προβολή προϊόντων, το 3,7% για πωλήσεις και το 7,4% για λήψη παραγγελιών. Στην εν λόγω ερώτηση οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα δύο επιλογών.
Στην ερώτηση «απευθυνθήκατε στο ΒΕΘ προκειμένου να σας δημιουργήσει ιστοσελίδα;» μόλις το 2,1% απάντησε θετικά, το 38,3% αρνητικά, το 8,5% δήλωσε ότι δεν του χρειάζεται ενώ το 51,1% είπε πως δεν γνωρίζει την υπηρεσία του ΒΕΘ.

Σχόλια