Έφυγε ένας από τους τελευταίους Έλληνες επιχειρηματίες της Πόλης

Έναν από τους τελευταίους μεγάλους επιχειρηματίες της Πόλης, τον Στράτο Σαπουντζάκη, αποχαιρέτησε η ελληνική κοινότητα από το ναό της Aγίας Τριάδος στο Ταξίμ. Ο Στράτος Σαπουντζάκης οργάνωσε μια υποδειγματική ανθοκομική βιομηχανία και υπήρξε πρωτοπόρος στις εξαγωγές ανθέων από την Τουρκία.
Είχε ενεργό -μέχρι την τελευταία στιγμή- συμμετοχή στη διοίκηση των οργάνων της ελληνικής κοινότητας. Ήταν μέλος του ιδρύματος του Ζαππείου Παρθεναγωγείου.

Σχόλια