Βοήθεια από το ΑΠΘ στους αγρότες της Ηλείας

Επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μελετούν το έδαφος της πυρόπληκτης Ηλείας και προτείνουν, στους αγρότες της περιοχής, λύσεις για περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, το ΑΠΘ ίδρυσε κι εξόπλισε, στα Λαστέικα της Ηλείας ένα εργαστήριο γεωανάλυσης, το οποίο εγκαινιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο και σκοπό έχει να βοηθήσει τους αγρότες να έχουν μεγαλύτερη και καλύτερη παραγωγή με μικρότερο κόστος.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης του Α.Π.Θ. στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007, το Α.Π.Θ. υιοθέτησε το Δήμο Φιγαλείας με απώτερο στόχο να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση τους, στην αποκατάσταση των παραγωγικών του υποδομών και στην επανάκτηση της συνοχής του βαριά τραυματισμένου κοινωνικού ιστού. Μία από τις δράσεις του Α.Π.Θ. αποτελεί η δημιουργία του νέου Εδαφολογικού Εργαστήριου Γεωανάλυσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα του Νομού Ηλείας και λειτουργεί με την επιστημονική βοήθεια, τεχνογνωσία και στήριξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συμβάλλει στην κατεύθυνση της αύξησης της αγροτικής παραγωγής και της μείωσης του κόστους, της βελτίωσης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, της ελάττωσης της χημικής ρύπανσης καθώς και της διατήρησης της ποιότητας των φυσικών πόρων, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους αγρότες της Ηλείας.
Ένα άρτια εξοπλισμένο, υπερσύγχρονο και λειτουργικό εδαφολογικό Εργαστήριο, εκτός από τις εργαστηριακές αναλύσεις που θα διενεργεί, όπως εδαφολογικές, φυλλοδιαγνωστικής, νερού, κ.α., θα παράσχει συμβουλές και οδηγίες στους αγρότες τόσο του Νομού Ηλείας, όσο και των όμορων Νομών Αχαΐας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, αποτελώντας ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου.
Το εδαφολογικό Εργαστήριο μελλοντικά θα ασχοληθεί, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την εδαφολογική μελέτη όλων των καλλιεργούμενων εκτάσεων του Νομού, καταρτίζοντας εδαφολογικούς χάρτες που θα παρουσιάζουν διάφορους τύπους εδαφών με παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες και τα οποία απαιτούν παρόμοιες γεωργικές επεμβάσεις. Το έργο θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον αγροτικό όσο και για τον αστικό πληθυσμό του Νομού Ηλείας. Επίσης, θα λειτουργήσουν εκπαιδευτικά εδαφολογικά προγράμματα.
Με στόχο τη διαρκή επαύξηση και εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής αρωγής και αλληλεγγύης, στην εξάλειψη των κοινωνικών, οικονομικών και μορφωτικών ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών, το Α.Π.Θ. γι άλλη μία φορά προσφέρει την ανιδιοτελή χρήση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας του και την κατάθεση-προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο.
Να σημειωθεί ότι τα εγκαίνια του Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2009 από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο και τον Αντιπρύτανη, Καθηγητή Σταύρο Πανά.
Τη χρηματοδότηση του Εδαφολογικού Εργαστηρίου ανέλαβε ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός των Ορθοδόξων Χριστιανών (IOCC), τις προδιαγραφές και την επιστημονική στήριξη το Α.Π.Θ. με υπεύθυνους τους Αν. Καθηγητές Δημήτριο Αλιφραγκή του Εργαστηρίου Δασικής Εδαφολογίας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Νικόλαο Μπαρμπαγιάννη της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τη λειτουργία του ανέλαβε η Ηλειακή Αναπτυξιακή με τη στήριξη της Νομαρχίας Ηλείας.
Το εδαφολογικό Εργαστήριο βρίσκεται στα Λαστεϊκα του Νομού Ηλείας. Στην προσπάθεια της Ν.Α. Ηλείας να στηρίξει τον αγροτικό κλάδο, με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία βασική εδαφολογική ανάλυση δωρεάν ως και τις 31/7/2010.
Το Εδαφολογικό Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς καμία απολύτως κερδοσκοπική επιδίωξη.

Σχόλια