Ποια υποτίμηση προτιμάτε; Διαλέχτε!

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες ανακοίνωσε ότι το εθνικό νόμισμα, το μπολίβαρ, θα υποτιμηθεί στα 2,6 δολάρια ΗΠΑ από 1 μπολίβαρ προς 2,15 δολάρια ΗΠΑ που ήταν προηγουμένως η ισοτιμία του έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Είπε επίσης ότι θα υπάρχει και δεύτερη συναλλαγματική ισοτιμία στα 4,3 δολάρια ΗΠΑ. Αν δεν τους ικανοποιεί η πρώτη, να αγοράζουν δολάρια με τη... δεύτερη.

Σχόλια