Βιοαέριο από τη λυματολάσπη

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς, υπέγραψε, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009, απόφαση με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την κατασκευή του Εργοστασίου Ξήρανσης της παραγόμενης λυματολάσπης, στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ... >>>

Σχόλια