Αστυνομικοί στο ΑΠΘ;

Άδεια στην αστυνομία, να μπει στους χώρους του Βιολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, για να συλλέξει στοιχεία που αφορούν την καταστροφή του server του ιδρύματος από αγνώστους, έχει δώσει το πρυτανικό συμβούλιο. Το έγγραφο βρίσκεται, ήδη, στα χέρια του... συνέχεια--->

Σχόλια