Ελληνικά φρούτα σε σχολεία

και σε τρίτες χώρες

Καλά νέα για τους Έλληνες αγρότες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπροστά στην πίεση ευρωβουλευτών από χώρες - μέλη της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα-Ιταλία-Γαλλία-Ισπανία), αποφάσισε να επιδοτήσει τόσο τις εξαγωγές προϊόντων προς τρίτες χώρες, όσο και τη διάθεση φρούτων σε σχολεία! Ειδικά για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες, δίνει το δικαίωμα στην κάθε κράτος μέλος να συνάψει ειδική συμφωνία, διάρκειας τριών ετών, με τις χώρες αυτές.

...περισσότερα με κλικ εδώ...

Σχόλια